2014-10-20

Drogpropaganda



...med ett budskap.

[Direktlänk»] (Tipstack: Anders)

2014-10-19

Open Content (ett disruptivt koncept)


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur artister, förläggare, filmproducenter och andra skulle kunna tjäna pengar på att inte ha kopieringsskydd och låsta format.

Maktapparaten

Nu måste (MP) ge besked om FRA och datalagringen!


I regeringsförklaringen kan man läsa följande om övervakningsfrågorna...
"Regeringen ska i Sverige och EU verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, bland annat när det gäller datalagring. Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska göra en översyn av befintlig lagstiftning, också i ljuset av att allt fler privata aktörer samlar in information om konsumenter."
Två meningar. Thats it.

Till att börja med – grupparbete om integritetskommissionen!

Vad är det formella namnet på "integritetskommissionen"? (Informationen på nätet förefaller mycket knapphändig.) Vilket är dess formella uppdrag? Vilka är dess ledamöter?

Är detta samma parlamentariska integritetskommission som tillsattes för att gjuta olja på vågorna i samband med debatten om rom-registret?

Uppgiften i regeringsförklaringen om att man även skall kika på privata aktörer som samlar in persondata gör mig lite betänksam. Visst, det behövs. Men frågan är om det är så bra att klumpa ihop detta med frågorna om statlig massövervakning. Ingångsvärden och frågställningar är bara delvis de samma. Risken blir att man sopar datalagring, FRA, NSA-kopplingar och annat under mattan för att istället ägna sig åt klassisk Google-bashing.

Miljöpartiet sitter nu i en regering som låter FRA fortsätta precis som förr. En regering som genom en av sina myndigheter hotar de nätoperatörer som inte fortsätter (den av EU-domstolen ogiltigförklarade) datalagringen.

Detta är ett uppenbart svek, eftersom de gick till val på en rakt motsatt politik.

Att det skulle bli så här är ingen överraskning. (MP) offrar sina principer för att få makt. Makten är – tragiskt nog – ett självändamål för gröningarna.

Men frågan är vad som sker nu? Hur går vi vidare med dessa frågor?

För att kunna ta tag i saken behöver vi veta vad regeringen tänker göra och hur den tänker. Det räcker inte med två allmänt hållna meningar i regeringsförklaringen.

Företrädare för (MP) är mycket välkomna att förklara hur det här är tänkt, i denna bloggposts kommentarsfält.

Viktigt meddelande från Regeringen



[Direktlänk»]

2014-10-17

Greenwald, Snowden, Assange & Amsterdam hos Dotcom - om massövervakningen



Detta möte, med Kim Dotcoms nyazeeländska internetparti, kom tyvärr lite i skuggan av det svenska riksdagsvalet för min del. Men innehållet är lika intressant och sevärt idag. (Ursprungligen livestremat, så hoppa till c:a 27 minuter för att komma till sändningens början.)

Så väl Glenn Greenwald som Edward Snowden, Julian Assange och Bob Amsterdam medverkar.

En del av det som sägs om Nya Zeelands medverkan i NSA:s globala övervakningsnät ger för övrigt värdefulla ledtrådar vad gäller svenska FRA:s roll och verksamhet i det samma.

Som bonus kommer mot slutet även lite om handelsavtal med Bob Amsterdam. Han fokuserar på kusinen till TTIP (det handelsavtal som nu förhandlas fram mellan USA och EU) – TPP (mellan USA och Stillahavsländerna). Som varnande exempel tar han upp hur USA har förmått länder som Sverige att skärpa lagstiftning som rör upphovsrätt / fildelning.

[Direktlänk/Youtube»]

På vems sida står Cecilia Malmström?


Jag har inget till övers för reflexmässig USA-bashing. Det finns tillfällen då vi skall vara tacksamma över att USA i princip är på vår sida.

Men det finns frågor där kritik är på sin plats. Det gäller till exempel massövervakningen, strategin i arabvärlden och landets omoderna politik på upphovsrättens område.

USA skall vara våra vänner, inte våra herrar.

Ibland får man acceptera att till exempel Europas/EU:s intressen inte är de samma som USA:s intressen. Och inte sällan tvingas man påminna EU:s politiker vilken sida de förväntas stå på, när sådana politiska situationer uppstår.

Jag noterar att EU:s nya handelskommissionär (och före detta kommissionär för inre säkerhet) Cecilia Malmström hotar att avgå innan hon ens har tillträtt. Detta efter att EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker meddelat att han vill lyfta ut det kontroversiella ISDS-instrumentet ur det handelsavtal som just nu förhandlas fram mellan EU och USA. [Länk»]

Det är en rätt hård markering från Malmströms sida – helt i linje med amerikanska intressen och krav.

Cecilia Malmström brukar hamna på USA:s sida när amerikanska och europeiska intressen kolliderar.

Det var Malmström som baxade igenom TFTP/Swift-avtalet – vilket ger den amerikanska säkerhetsbyråkratin tillgång till data om europeiska banktransaktioner.

Som kommissionär gjorde hon (trots uppmaningar) inget för att få Europol att utreda anklagelserna om att amerikanska NSA skall ha hackat sig in i Swift-databasen i Nederländerna (där en stor del av världens banktransaktioner hanteras).

När Europaparlamentet (efter alla NSA-avslöjanden) krävde att TFTP/Swift-avtalet skall upphävas – då ignorerade Malmström parlamentets krav.

Det var Malmström som baxade igenom PNR-avtalet med USA – som ger amerikanska myndigheter tillgång till omfattande och känslig persondata i samband med våra flygresor. Och det är hon som drivit på för sådan registrering även vid flygresor inom EU.

Malmström drog benen efter sig vad gäller utvärdering och revidering av EU:s datalagringsdirektiv (vilken som av en händelse passar in i det amerikanska massövervakningspusslet) – ända fram till den punkt då EU-domstolen röt till och upphävde direktivet (för att det strider mot de mänskliga rättigheterna).

Och under utfrågningarna av den nya EU-kommissionen framkom (enligt amerikanska dokument som begärts fram under en freedom of information request) att Malmström eller hennes stab försett USA med EU-intern information. Vilket i det aktuella fallet gjort det lättare för amerikanska intressen att bedriva lobbyarbete för att försvaga ett nytt europeiskt persondataskydd. De flesta frågor om detta har blivit hängande i luften, utan några bra svar.

Så man kan goda grunder fråga sig vilken sida EU-kommissionär Cecilia Malmström egentligen står på – Europas eller Amerikas?

Det kanske är lika bra att hon gör verklighet av sitt hot – och avgår.

2014-10-16

Bahnhof: Är PTS utsatt för politiska påtryckningar?


I ett brev till Post- och Telestyrelsen ställer internetoperatören Bahnhof frågan rakt ut: Har PTS blivit utsatt för politiska påtryckningar vad gäller datalagringen?

Man kan ju undra när händelsekedjan ser ut så här...

  • EU-domstolen ogiltigförklarar EU:s datalagringsdirektiv, då det strider mot de mänskliga rättigheterna.
  • PTS meddelar att den svenska datalagringen – som bygger på datalagringsdirektivet – kan upphöra.
  • Justitieminister Ask säger att "svensk lag gäller i Sverige" – det vill säga att datalagringen skall fortsätta.
  • Regeringen tillsätter Ebbe Carlssons gamla överrock och f.d. rikspolischefen Sten Heckscher för att utreda frågan. I en preliminär rapport kommer han fram till att datalagringen kan fortsätta.
  • PTS gör helt om, hävdar att datalagringen skall fortsätta och hotar de operatörer som inte längre datalagrar.

Att PTS plötsligt tar avstånd från sin egen rättsutredning är, försiktigt uttryckt, uppseendeväckande.

Läs Bahnhofs brev till PTS här (PDF) »

Julian Assange - omständigheternas fånge

Wikileaks grundare och chefredaktör Julian Assange sitter där han sitter, på Ecuadors ambassad i London. Finns det möjligen krafter som vill att han skall vara kvar där – för att minska hans synlighet och för att skada Wikileaks verksamhet?

Assange fruktar att om han sänds till Sverige, där åklagare vill förhöra honom – då kan han komma att bli utlämnad till USA. (En risk han för övrigt löper även i Storbritannien, om den svenska europeiska arresteringsordern dras tillbaka. Så logiken är inte kristallklar.)

Assanges farhågor om att USA vill åt honom har substans. Det har visat sig att en förberedande rättslig process varit på gång sedan länge, redan innan amerikanska myndigheter över huvud taget ville medge det. Och vi skall hålla i minne att whistleblowern Chelsea Manning dömts till 35 års fängelse för att ha läckt information till Wikileaks.

Svenska åklagare vägrar envist att åka till London, för att genomföra ett förhör med Assange. Ett sådant förhör skulle med största sannolikhet bli slutet på det (enligt förundersökningen) synnerligen tunna sexualbrottsmål som han misstänks för.

Specialåklagare Marianne Ny spekulerar kring att Assange kanske inte vill svara på frågor vid ett förhör i London. (Här skall påpekas att Europakonventionen ger alla rätt att tiga sig genom en brottsutredning och rättslig prövning.) Ny menar också att Assange kanske säger nej till att låta sig topsas. Detta är som sagt rena spekulationer. Och det känns rätt osannolikt, eftersom Assange vill bli förhörd i London – för att få saken ur världen och den europeiska arresteringsordern upphävd.

Frågan som ställs allt oftare är om Sverige och åklagare Ny vill att Julian Assange skall fortsätta befinna sig i limbo i London – för att störa Wikileaks arbete. Eller om man kanske informellt går någon annans ärenden, med samma syfte.

Frågan är befogad. Detta är ett högprofilfall med geopolitiska implikationer. Åklagare och polis reser rätt ofta utomlands för att genomföra förhör, så det vore inte på något sätt unikt om det skulle ske även här. Men åklagare Ny vägrar, som sagt.

Det som gör Assangefallet speciellt är faktiskt att han inte behandlas som andra brottsmisstänkta – uppenbarligen beroende på vem han är.

Vi skall komma ihåg att en överåklagare redan lagt ner utredningen mot Julian Assange – innan specialåklagare Ny vid åklagarmyndighetens utvecklingscentrum blåste nytt liv i den.

Under sin tid i Sverige medverkade Assange frivilligt vid de förhör han kallades till.

Assange fick besked från åklagarmyndigheten att det var fritt fram att lämna Sverige. När hans advokater sedan fick veta att han var eftersökt hade han redan lämnat landet, helt odramatiskt och med reguljära kommunikationer.

Assange erbjöd sig (innan tillflykten till Ecuadors ambassad) att låta sig förhöras på den svenska ambassaden i London. Och han är villig att låta sig förhöras där han befinner sig i dag. Det som hindrar att så sker är bara åklagarens prestige, envishet och ovilja.

Under processens gång har man spelat på Assanges fruktan för utlämning till USA (och på hans ego) för att driva in honom i ett hörn – där man kunnat använda en europeisk arresteringsorder för att hindra hans rörlighet, synlighet och Wikileaks verksamhet.

Oavsett om det var planerat eller om det bara blev så – så är detta mycket olyckligt, på så många sätt.

Man kan i sammanhanget notera att samma internationella organisationer som kritiserar Sverige för orimligt långa häktningstider även har klagat till FN över vårt lands behandling av Assange.

Utan att ge sig in på konspirationsteorier är det klarlagt att USA bara några dagar innan den svenska rättssaken drog igång uppmanade de länder som har soldater i Afghanistan (däribland Sverige) att vidta rättsliga åtgärder mot Julian Assange. Det är möjligen ett sammanträffande, men ändå intressant på flera sätt.

Hur den nya svenska rödgröna regeringen ställer sig till saken är en öppen fråga. Men det är ingen speciellt vågad gissning att i vart fall (S) ställer sig på de amerikanska myndigheternas sida.

Hur som helst – denna mörka fars måste få ett slut.

Läs mer: En längre och kanske en smula mer konspiratoriskt lagd text i samma ämne finns här »

(Bild: Robert Cadena, CC på Flickr)

2014-10-15

(S)kattehöjarna


Regeringen vill höja skatten på tobak för att folk skall röka och snusa mindre.

Regeringen vill höja skatten på avfall, för att folk skall skita ner mindre.

Regeringen vill höja skatten på kärnkraft, för att folk skall välja förment grön el istället.

Regeringen vill höja arbetsgivaravgifterna för unga, för att..?

Regeringen vill avskaffa jobbskatteavdraget, för att..?

Nu är sossarna vid makten igen – och till och med skatten på grus kommer att höjas.

Skatterna som regeringen vill höja »

Massövervakning gör samhället mindre säkert


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur massövervakning inte bara kränker vår rätt till privatliv, utan dessutom är mindre effektiv än gammalt hederligt polis- och underrättelsearbete.

Antirökmaffian


Folkhälsomyndigheten presenterar i dag en utredning som bland annat föreslår att uteserveringar skall göras rökfria. [Länk»]

Naturligtvis skall människor vara hänsynsfulla mot varandra. Ingen skall behöva utsättas för obehag mot sin vilja.

Men å andra sidan har ingen rätt att slippa till exempel tobaksrök överallt. Det bör finnas fredade zoner för rökare. Gärna tydligt skyltade, så rökhatare vet att de skall hålla sig borta.

I grunden bör det vara upp till den som äger en restaurang (eller annan inrättning) om han eller hon vill tillåta rökning eller ej. Så fungerar det på en del håll i utlandet – och det fungerar väl.

Så låt oss slippa en massa överdrivet förmynderi, tack.

Trivia: En bar i Amsterdam (där rökning på bar är förbjuden med hänvisning till personalens hälsa) har rökning tillåten den första kvarten varje timma. Då ringer personalen i en klocka. Gästerna kan då röka. (Personalen går samtidigt ut och röker själva.) Sedan rings det i klockan igen och rökförbud råder de närmaste 45 minuterna.

2014-10-14

Har det hänt något?


Jag har som synes varit off the grid ett par dagar. Har det hänt något?

Sitter regeringen kvar? Har landet gått i konken ännu? Hur djupt är (MP) beredda att låta (S) begrava FRA och datalagringen i utredningar?

Hur har det gått med Åsa Romsons förbjudna giftiga båtfärg och med hennes skattefusk med diesel? Har hon hittat på något annat som går stick i stäv med vad hon vill förbjuda / tvinga alla andra till?

Har Annie Lööf hunnit kröna sig till borgerlighetens drottning ännu? Har (M) bestämt åt vilket håll de skall gå och vem som skall leda dem dit?

Är trillingnöten räddad?

Ja, ja... Jag har bara varit iväg ett par dagar och jag har haft sporadisk uppkoppling. Men för en nyhetsknarkare är det en pärs. Allt är dock tänkt att återgå till ordningen om någon dag eller så.

2014-10-13

Pausmusik

Jag ägnar ett par dagar åt att resa och åt logistik.

Att resa är att välja om man vill vara där det finns bra Wifi-täckning eller där det finns elektricitet.

Strax tillbaka vid både Wifi och el, ifall någon undrade.

Här är lite visdomsord från en annan högerhippie, så länge.



[Direktlänk»]

2014-10-10

All makt går ut över folket


Det finns något slags allmänt utbredd uppfattning om att vanligt folk inte är tillräckligt begåvat, kunnigt och ansvarsfullt. Därför måste andra människor bestämma över oss. Politiker. Och byråkrater.

Då infinner sig genast frågan: Vad är det som gör politiker och byråkrater lämpade att bestämma över oss?

Den härskande politiska klassen i vårt land är knappast bättre utbildad än folk i allmänhet. (Titta bara på regeringen.) Ständigt avslöjas att dessa människor inte alls har bättre moral än vi andra. De saknar som regel goda karaktärsdrag – som till exempel ödmjukhet, lyhördhet och ett öppet sinne.

I själva verket är vårt parlamentariska, demokratiska system så konstruerat att det lockar till sig just de människor som är beredda att trampa på andra för att få makt. De armbågar sig fram för att få bestämma och för personlig vinning. I den mån de drivs av något annat än egoism – då är det grupptänk och närstående särintressens snäva krav.

Väl vid maktens köttgrytor blir dessa människor medlemmar av en exklusiv klubb, som svävar ovanför de människor på vars skattepengar de lever. Ofta tar detta sig uttryck i att de själva inte är beredda att leva efter de regler som de tvingar alla andra att följa. De bollar med andra människors liv, pengar och frihet – utan att vara beredda att ta ansvar för de beslut de fattar.

Den enkla sanningen är att den härskande politiska klassen inte alls är speciellt lämpad att styra och ställa över oss andra. Snarare är dessa människor direkt olämpliga som makthavare.

Det finns vissa beslut i ett samhälle som kanske måste fattas gemensamt. Men den politiska makten bör vara så liten som möjligt och lämna så mycket frihet som möjligt till människorna själva.

Parlamentarisk demokrati ger folkets valda representanter rätt att tvinga människor att bete sig på det ena eller andra sättet. Sådan makt måste alltid utövas med försiktighet, ödmjukhet och med respekt för att människor är olika. Och med en medvetenhet om att man som makthavare inte är ett dugg bättre, finare eller överlägsen de människor vars liv man har makt över.

Vi befinner oss i dag långt, långt från ett sådant idealtillstånd. Den härskande politiska klassen ser inte längre folket som individer, utan som undersåtar – som skall styras, kontrolleras och övervakas.

Så kan vi inte ha det.

2014-10-09

Före och efter

I kväll: Liberöl i Stockholm och Göteborg

I kväll, torsdag den 9 oktober är det liberöl i Stockholm och Göteborg.

Frihetsfrontare, liberaler, anarkokapitalister, objektivister och andra frihetsvänner konspirerar kring stort och smått över en bägare.

Alla är välkomna. Ingen föranmälan krävs.

Stockholm:
Från 18-tidenPub Mowitz, Tyska Brinken 34, Gamla Stan.

Göteborg:
Från 18-tidenThe Bishops Arms Plaza, Västra Hamngatan 3.

Välkommen!

Massövervakning är dålig för affärerna


Nybloggat på HAX.5July.org:


De stora internetföretagen sluter leden tillsammans med nätaktivister och medborgarrättsorganisationer?

Om du tycker att analsex är äckligt - ha då inte analsex. Och ge fan i att lagstifta om det.


Något som verkligen stör mig är att så många vill använda politik, lagstiftning och tvång som verktyg – bara för att de råkar tycka illa om något.

Jag ser det hela ur ett helt annat perspektiv: Som libertarian finns det inget som hindrar mig från att ha en massa åsikter om saker och ting – utan att för den sakens skull kräva att staten griper in.

För att ta några hypotetiska exempel: Man kan mycket väl kunna ogilla icke-svensk kultur och resten av jordens befolkning utan att för den sakens skull vilja stänga våra gränser. Man kan uppskatta opera utan att kräva att skattebetalarna skall stå för fiolerna. Man tycka vad man vill om bögar utan att för den sakens skull vilja särbehandla dem varesig positivt eller negativt. Man kan irritera sig på allt lättklätt i reklam utan att för den sakens skull vilja inskränka tryck- och yttrandefriheten. Man kan ha sexualskräck utan att för den sakens skull vilja förbjuda porr. Och så vidare...

Man måste kunna kritisera företeelser – utan att för den sakens skull vilja tvinga alla andra att underkasta sig ens egen vilja.

Man skall inte använda politisk makt över andra för egna syften – oavsett om det till exempel är för ekonomisk vinning eller för att få utlopp för egna nojor, hangups och känslor.

Lagarna (som bör vara få men tydliga) skall vara till för att upprätthålla en viss grundläggande ordning i vårt samhälle. De skall skydda människor mot övergrepp och rättighetskränkningar från andra (inklusive staten). Och de skall sätta regler för hur medlemskap fungerar i sammanslutningen staten, med största möjliga respekt för individen och hennes värdighet.

Lagar skall inte skapa brott utan offer. Till exempel skall sexuellt umgänge mot ekonomisk ersättning inte vara förbjudet, så länge det sker frivilligt mellan vuxna människor – eftersom ingen får sina rättigheter kränkta, ingen tvingas och ingen skadas. Innehav och bruk av droger för personligt bruk skall inte vara olagligt – så länge ingen annan människa skadas.

Lagar skall inte föreskriva en viss påbjuden och påtvingad "moral". Sådan lagstiftning skiljer sig endast i riktning, men inte i art från till exempel lagar som bygger på religion i vissa delar av världen. Och den skiljer sig bara i grad och färg, men inte i art från politiskt förtryck som så många gånger kommit till uttryck under fascistiska och kommunistiska regimer.

Vi skall ha få lagar men mycket ordning. För att komma dit måste staten tagga ner, sluta lägga sig i och istället i möjligaste mån lämna medborgarna ifred. Politiken måste byta perspektiv från förmynderi till en leva och låt leva-attityd. Våra makthavare måste koncentrera sig på att göra få (och viktiga) saker bra, istället för att planlöst peta i allt mellan himmel och jord.

Vore inte det ett trevligt upplägg?

2014-10-08

Var är alla upprörda kulturkoftor nu?

Kan ni tänka er vilket jävla liv det hade blivit om en borgerlig regering hade gjort en programledare för Disneyklubben till kulturminister?

Kommersialism, kulturell utarmning och nedvärdering av kulturen hade varit vänsterns mantra.

Och tänk er att ett borgerligt parti besätter posten som kulturminister utan att ha en kulturpolitik. [Länk»] Kulturvänstern hade gått i spinn.

Men nu är det inte så. Nu har vi en rödgrön regering. Då går tydligen vad som helst för sig.

2014-10-07

Fuskar Romson med skatten?


Det finns uppgifter om att miljöminister Åsa Romson (MP) fuskar med bränsleskatten. »

Hon kanske inte är en så dålig människa trots allt.

Civil Forfeiture - Snart även i ett EU nära dig?



Last Week Tonight with John Oliver: Civil Forfeiture

Detta är absurt. Och upprörande.

Det förvånar väl ingen att möjligheten till sådant här diskuteras även i EU. Fast här kan det komma att bli ännu snurrigare – med ett slags "europeisk beslagsorder" där låt säga bulgariska myndigheter kan göra anspråk på din egendom. Vad kan väl möjligen gå fel?

[Youtube»]

Bubb.la - en del av ett nytt medielandskap


Paniken stiger hos gammelmedia. Publikunderlaget sviktar och nyheterna söker sig nya vägar.

Naturligtvis. (Rätt åt dem, för övrigt.)

Den intressanta frågan är vad som ligger framför oss. Hur kommer medielandskapet att se ut i morgon?

Det är omöjligt att veta. Men även till synes enkla projekt kan ha potential. Ta till exempel bubb.la – som är ett slags portal där jag är en av många "redaktörer" som bidrar med länkar (och ibland även med innehåll).

På ytan är bubb.la en minimalistisk crowdsourcad nyhetsportal. En "manuell nyhetsaggregator". Här samlas länkar som intresserar dess frihetligt sinnade redaktörer. Lite som amerikanska Drudge Report, fast med fler medarbetare.

I detta enkla upplägg ligger det intressanta.

Med ett mixat urval av länkar från traditionella svenska media, utländska media, alternativa media, bloggar och sociala plattformar skapar bubb.la en större bredd och en ny vinkel på nyhetsflödet. Information som i vissa fall aldrig annars skulle nått en svensk publik lyfts fram ur medieskuggan.

Detta verkar locka många som av olika anledningar börjat tröttna på det traditionella svenska medielandskapet.

Dessutom ger upplägget med länkar till intressanta källartiklar (ofta i utländsk press och i fackpress) mer djup åt nyhetsförmedlingen än den vanliga svenska copypaste-journalistiken. Detta ger ofta den som följer bubb.las flöden intressanta nyheter flera dagar innan de (eventuellt) dyker upp i traditionella svenska media.

En annan styrka är att bubb.la redan från början är en del av sociala medias ekosystem. För den som inte besöker hemsidan går nyheter även ut på Twitter och på Facebook. Det vill säga i de flöden med nyheter som är viktiga för människor. Information som delas. I dessa flöden kan folk få nyheten att Bettans katt har fått ungar och att den franska ekonomin har exploderat – på ett och samma ställe.

Plus att bubb.la finns i många människors RSS-flöden och att man kan välja flöden utifrån segment i nyhetsströmmen som man är speciellt intresserad av.

Allt detta skapat utifrån en synnerligen blygsam (crowdfundad) budget och med frivilliga "redaktörer" som letar intressant material på sin fritid, för att de tycker det är kul. Och nu, efter bara ett par månader börjar projektet komma upp i volym vad gäller läsare och följare.

För mig som bloggare är det speciellt trevligt att vissa av mina texter blir en del av detta flöde. (Jag lägger i princip aldrig in länkar till egna texter, utan de läggs in av andra redaktörer – om de tycker att de platsar och är intressanta.) Plötsligt blir denna blogg även en del av en helhet som är större än dess beståndsdelar.

Bubb.la är en rätt enkel idé. Den bidrar till att bredda människors världsbild och till att ge nya infallsvinklar på det som sker i vårt samhälle.

Det är detta jag tycker är så intressant och lovande – att det faktiskt görs något för att förnya och vitalisera det annars så förstelnade svenska nyhetsflödet.

Det går helt enkelt inte att lita på media


Stormen har blåst förbi. I dag får Åsa Romson (MP) och "bottenfärgs-gate" minimal uppmärksamhet. Som väntat kommer hon att kunna skaka av sig detta och gå vidare.

Så nu vet vi. Media särbehandlar utifrån partitillhörighet.

Som jag skrev i går är Romsons klavertramp minst lika allvarligt som tv-licenshistorien som tvingade bort Stegö Chilò från posten som kulturminister 2006.

Men 2006 handlade det om en borgerlig regering, i dag om en rödgrön. Då var det en moderat, i dag är det en miljöpartist. Det är detta som är den verkliga skillnaden.

Vi vet att svenska journalister i allmänhet har rödgröna sympatier. Vi vet att media behandlar (MP) med silkesvantar. Vi vet att media mäter människor med olika måttstockar.

Om någon trodde det, då är det nu hög tid att ta sig ur illusionen om att media är opartiska, allsidiga och rättvisa. Journalisterna har sina egna agendor. Det går helt enkelt inte att lita på media.

Den som söker sanning och rättvisa får söka på annat håll.

Framgång

2014-10-06

Falkvinge: Liberties Report, vecka 40



Jag tycker nog att Rick Falkvinge börjar kännas mer avslappnad i sin web-tv nu. OK, avslappnad är kanske inte rätt ord. Men det låter bättre nu när Rick smattrar på så snabbt som han brukar till vardags, istället för att försöka hålla ett konstlat lågt tempo. Dessutom är innehållet intressant och relevant.

Bild, ljud, set, script och content levererat av en person... det är en bedrift.

Kan inte någon av de alternativa tv-kanalerna plocka upp det här, hjälpa till att fila till lite småsaker – och ge Rick en större publik?

[Direktlänk»]

I rimlighetens namn - nu måste väl Romson avgå?


Sveriges miljöminister (och vice statsminister) Åsa Romson (MP) har målat husbåten med förbjuden, giftig bottenfärg.

Cecilia Stegö Chilò tvingades avgå som borgerlig kulturminister år 2006 när det avslöjades att hon inte betalt tv-licens.

Åsa Romson och hennes parti vill ha tvingande regler som gäller alla, för att förbjuda dem att göra det som Romson själv gör. Detta är ett tydligt utslag av dubbelmoral, hyckleri och elitism.

Cecilia Stegö Chilò var däremot principiell motståndare till tv-licens och ansåg att vi inte skall ha statlig tv och radio. Hennes handlande var med andra ord helt i linje med med hennes väl kända principer.

Jag kan inte se något annat än att Romson måste avgå ur regeringen. I vart fall om man mäter med samma måttstock som i fallet Stegö Chilò.

För vi skall väl mäta med samma måttstock? Det måste vi väl ändå – i anständighetens namn – göra?

Länkar:
Åsa Romson målar med förbjuden färg »
Att tysta politisk kritik med copyright »

Uppdatering: Nu är Åsa Romson polisanmäld för miljöbrott.