2017-01-20

Moderaternas utspel slår hårdast mot Löfven


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Det blir visserligen allt mindre troligt att Alliansen och SD kommer att fälla regeringen i takt med att riksdagsvalet 2018 rycker närmare. Däremot är det fullt möjligt att de kommer att göra upp i fler sakfrågor. Då kan Löfven vara hur mycket statsminister han vill, men någon majoritet i riksdagen har han inte bakom sig."

2017-01-19

Radio Bubb.la - 19 januariSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat första godståget anländer till London från Kina på nya Sidenvägen, Leif GW Persson om att självförsvarsskjutningar kommer bli vanligare, Journalistförbundet kritiska till provisionsbaserad finlandssvensk lokaltidning, Wilhelm Agrell om att Trump utmanar den djupa staten samt Nima Sanandaji om att antalet arbetslösa utlandsfödda nu är större än antalet arbetslösa svenskar."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Sverige behöver en verklighetskommission

Det är en fördel om man vet vad man sysslar med.

Den svenska flykting- och migrationsdebatten lider av förvirring. Tonläget är högt och känslorna svallar. Diametralt motsatta uppgifter sprids om sakernas tillstånd. Andra delar av debatten har stora vita fläckar vad gäller fakta och analys. Och hela spektaklet kröns av en debatt om brottslighet och härkomst – i vilken något slags absurd bild håller på att mejslas fram om att svenska folket kommer att bli nazister om det får veta sanningen.

Kostnader, arbetslöshet, långsiktig ekonomisk bärighet är några frågor utöver brottsligheten där debatten kännetecknas av att man slår varandra i huvudet med siffror som vanligt folk inte har någon rimlig möjlighet att kontrollera. Vad gäller de långsiktiga effekterna på välfärdssystemen tycks det varken finnas siffror eller analys. Och ser man till kommunerna finns mest bara svepande prognoser om att det kan bli besvärligt framöver.

Medias saklighet, oberoende och ärlighet ifrågasätts. Vissa, som DN talar öppet om agendadriven journalistik. Public service beter sig som om de försöker omskola folket. Och samtliga etablerade media ägnar sig åt att blåsa upp SD så mycket som möjligt – för att sedan kunna sälja lösnummer på att förfära sig över partiets framgångar och tilltag.

Det enda som är tydligt är att det råder svår förvirring.

Nu är det naturligtvis så att det inte alltid finns någon absolut sanning. I vart fall ingen som är entydigt mätbar. Plus att det finns stort utrymme för tolkning och analys. Men jag tycker nog ändå att vi borde försöka ta oss samman.

Det handlar varken om rasism eller främlingsfientlighet. Istället handlar det om att identifiera och förutse problem, vara förberedd, göra rätt prioriteringar och att ringa i larmklockan när något uppenbart riskerar att gå över styr. I vart fall så länge vi tänker kombinera flyktinginvandring med en generell välfärdsstat. (Vilket för övrigt är en dålig idé.)

En absurditet i sammanhanget är att de som är den generella välfärdsstatens varmaste anhängare också tycks vara de som har minst intresse för fakta och analys om flyktinginvandringen. De verkar mer intresserade av att köra på i blindo. Vilket är oerhört korkat, på så många sätt.

Sverige behöver en verklighetskommission som – transparent och med full, öppet tillgänglig dokumentation – tar fram fakta, siffror och vetenskapligt förankrade prognoser vad gäller flyktinginvandringen. Svenska folket måste få veta hur deras liv och hela systemet kommer att påverkas. Vi behöver en realistisk uppskattning av de totala kostnaderna. Vi måste ta reda på de långsiktiga konsekvenserna vad gäller välfärdssystemen och pensionerna. Kommunerna måste få veta vilka utmaningar de kommer att ställas inför. Och så vidare.

På så sätt kan vi hyfsa debatten. Och till skillnad från politikerna och media tror jag att svenska folket är fullt kapabelt att hantera sådan information på ett vuxet, klokt och ansvarsfullt sätt.

Kunskap och öppenhet är vägen framåt.

2017-01-18

Manning benådad, dags att lyfta kampanjen för Edward Snowden


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om allt går som det skall och Chelsea Manning verkligen friges – då är det dags att öka kraften för att NSA-visselblåsaren Edward Snowden skall får en fristad i väst.

Fritänkare

2017-01-17

Chelsea Manning benådad

Äntligen en god nyhet.

President Obama har benådat visselblåsaren Chelsea Manning. Eller snarare förkortat hans straff. Manning skall enligt uppgift släppas i maj månad.

Radio Bubb.la - tisdag 17 januariSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat folkliga stödet för Nato rasar i Makedonien, Norge förbjuder dieselbilar i Oslo stora delar av dygnet efter att tidigare uppmuntrat till dieselbilköp, Ryan McMaken om varför små stater alltid är bättre än stora, 11 januari 2017 första dagen utan ett rapporterat mord i El Salvador på två år samt Shinzo Abe lovar stödja brutala repressionen mo droganvändare i Filippinerna."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

5 juli-podden: Håll ögonen på detta under 2017

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.  • Ödesvecka för visselblåsarna Chelsea Manning och Edward Snowden - kommer de benådas av Barack Obama?
  • Vår appell till Apple: Gör det enkelt att kryptera mejl - hjälp GPGTools!
  • Alltför vidlyftig datalagring förbjöds av EU-domstolen, men nya lagar i Storbritannien, Tyskland och Frankrike trotsar beslutet.
  • Slutligen går vi igenom EDRi:s lista över vilka nätfrågor som kommer avgöras under 2017.

Youtube:5 juli-podden görs av Karl Andersson och Henrik HAX Alexandersson. Varje tisdag.

Soundcloud » | Youtube » | iTunes »RSS-feed (via Soundcloud) » | Ladda hem filen (MP3) »

Feedback, läsarbrev och insändar-inslag (MP3) kan sändas till: karl[at]5july.org

Publicerad under Creative Commons (Soundclouds CC-licens: CC=BY&NC)

HAX 5 juli-blogg (på engelska) »

Brott och härkomst – en politisk härdsmälta


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Hur det förhåller sig med de verkliga siffrorna om brott och härkomst spelar från och med nu mindre roll. I den politiska debatten är bilden av verkligheten viktigare än verkligheten. Folk tror vad de vill tro – och de är benägna att dra sina egna slutsatser."

2017-01-16

En påminnelse...


Läs även denna artikel i The Spectator: What Oxfam won’t tell you about capitalism and poverty »

EU, Putin och Trump – vad är Europas plan?


Den internationella spelplanen förändras snabbt. (Se till exempel intervjun med Trump i Times/Bild. »)

En konsekvens kan bli att EU måste uppdatera sitt förhållande till Ryssland och Putin.

En förutsättning för allt är att EU:s medlemsstater kan försvara sig – om så krävs utan hjälp från USA. Bra staket ger goda grannar. Här måste alla ta sitt ansvar och upprusta. Och EU-länderna bör ge varandra ömsesidiga försvarsgarantier, på riktigt. (Däremot är tanken på en gemensam EU-armé ytterst tveksam.)

Putin har visat att han inte går att lita på och man kan inte utesluta att han är labil. Samtidigt är saker och ting som de är. Annekteringen av Krim var oacceptabel. Men allt talar för att Krim kommer att förbli under rysk kontroll. Västvärldens velande om Syrien ser ut att landa i att regimen sitter kvar och att landet blir kvar i den ryska intressesfären. Detta är i båda fallen tragiskt och svårt irriterande. Men det är som det är.

Så, vad gör Europa om Trump gör upp med Putin? Om Ryssland behåller Krim och Syrien, antalet kärnvapen reduceras och de amerikanska sanktionerna hävs? Tänker EU då stå fast vid de sanktioner som inte bara drabbar politiskt viktiga ryssar – utan även det ryska folket och det europeiska jordbruket? På något sätt måste man förhålla sig till att spelpjäserna flyttas.

Europa kan komma att behöva »normalisera« sitt förhållande till Ryssland – och samtidigt göra klart att man kräver synnerligen tydliga spelregler och att man inte kommer att acceptera ryskt trollande. Ett problem med detta resonemang är att EU är för svagt och för splittrat för att kunna tala med den tydlighet som krävs. (Förr eller senare kan EU dock ändå tvingas till något liknande, på grund av sitt beroende av rysk gas. Men då under sämre villkor.)

Jag litar inte för ett ögonblick på Putin. Jag är svårt misstänksam mot Ryssland – som är ett lynnigt, laglöst och i stora delar dysfunktionellt land.

Men jag har svårt att se satt något kan bli bättre av att vi inte har en genomtänkt plan – den här gången heller. Att inte göra något kommer också att få konsekvenser.


(Kom gärna med åsikter i kommentarerna. Men de skall vara sakliga och intressanta för att godkännas.)

Den svenska modellen