2015-03-03

Veckans Falkvinge - om nätneutralitet och yttrandefrihetYoutube »

2015-03-02

Lätta droger: Tysk polis kräver avkriminalisering


Tyska polisen vill slippa ägna sig åt meningslösa småsaker. Istället vill den fokusera på allvarliga brott – som att bekämpa terrorism, hantera gängbrottslighet och utreda riktiga vardagsbrott som rån och inbrott.

Polisfackets vice ordförande Arnold Plickert menar att man bland annat bör lägga de resurser som då frigörs på att upprätthålla lag och ordning i problemområden.

Bland de saker polisen vill slippa befatta sig med finns soft drugs – som cannabis. (Konsumtion är tillåten i Tyskland, men i princip inte innehav. Trots det är innehav för personligt bruk de facto avkriminaliserat i många delstater. Det som tycks störa polisen är all den tid den tvingas lägga på insatser mot den småskaliga handeln.)

I Berlin har dessutom fullmäktige för Friedrichshain-Kreuzberg antagit ett förslag för att komma till rätta med den omfattande cannabishandeln i Görlitzer Park (som en del boende i området menar medför obehag). Man vill helt enkelt öppna en coffee shop med laglig försäljning, för att konkurrera ut drogtrafiken i buskagen.

En ansökan har nu lämnats in till tyska federala läkemedelsverket. Den stöds av lokala sociala myndigheter och av de boende i området. De federala myndigheterna är dock avvaktande.

Sanningen - ett projekt för Google?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Google funderar på att ändra sina sökparametrar. Nu skall det bli viktigt hur sanningsenlig en websida är. Vilket väcker frågor. Hur vet man det? Vem bestämmer vad som skall anses vara sanning i icke objektivt observerbara frågor?

Medveten politisk inkompetens dödar våra storstäder


Svensk bostadsmarknad är sönderreglerad och överplanerad. Även om en viss uppluckring skett har vi dessutom hyresreglering – där politiska beslut, inte marknaden styr hyresmarknaden.

Ju mer man reglerar, planerar och styr – ju jävligare blir det.

Vilket alla egentligen är medvetna om. Men de rödgröna kommer inte att göra något åt saken, eftersom verkligheten inte passar ihop med deras politiska karta. Och borgerligheten har visat sig vara ovillig (eller oförmögen) att ta tag i denna fråga.

Så saker och ting får fortsätta vara som de är. Och då kommer det också att gå som det har gått. Bostadsinfarkten i våra storstäder har blivit ett permanent tillstånd.

Detta är en politik som dödar våra storstäder. Kompetenta, driftiga och duktiga människor röstar med fötterna och väljer andra kreativa hubbar, ofta i andra länder. Vilket går ut över vårt lands utveckling och tillväxt.

Det som är så frustrerande är att denna härdsmälta är resultatet av medveten politisk inkompetens. Samtidigt vore det så lätt att göra något åt saken, att avreglera.

2015-03-01

Nätneutralitet: Förvirrad debatt - men en enkel lösning


Diskussionen om nätneutralitet är förvirrad. Det beror dels på att frågan har växt på bredden, dels på att debatten om nätneutralitet i Europa och USA till stora delar handlar om olika saker.


Från början handlade nätneutralitet om att internet skall vara öppet för alla lagliga tjänster och applikationer som inte medför teknisk skada för nätet – och att man skall behandla alla sådana tjänster och applikationer lika.

Naturligtivs är det inget som hindrar, låt säga Schibsted från att starta Schibsted Net – som skulle kunna vara en gratistjänst med utbud endast från de egna företagen Aftonbladet och Svenska Dagbladet, kanske toppat med någon webmail och tjänster från betalande annonsörer. Om de vill och tror att det är en affärsidé, visst. Men då skall de inte få kalla tjänsten internet.

Denna princip kan även appliceras visavi enskilda tjänster, som när en del internetoperatörer till och från har blockerat Skype. Vilket känns som en uppenbar och påtaglig begränsing av vår tillgång till internet.

Den som påstår sig sälja internetanslutning skall helt enkelt tillhandahålla hela internet.


Sedan är frågan vem som skall betala för vad. Tjänsten du köper av din internetleverantör är uppkoppling till nätet. Volym och hastighet kan variera med pris, speciellt vid mobil uppkoppling. Men det är du som bestämmer. Du köper den tillgång till internet som du vill ha.

Då blir det konstigt när nätoperatörerna börjar trixa i andra delar av systemet. Som när amerikanska kabelägare började strypa hastigheten för Netflix, ner under en tekniskt acceptabel nivå. För att ge Netflix samma hastighet som andra ville de ha extra betalt, med hänvisning till att det handlar om mycket trafik.

Men vi konsumenter ju redan betalt för att få tillgång till det internet där bland annat Netflix ingår. Det är vi som, genom en aktiv handling, går in och hämtar trafikintensiva saker på Netflix, Youtube eller Facebook. Att då ta extra betalt från de företag från vars servrar vi, de redan betalande kunderna, hämtar saker – det känns bakvänt.

Rent praktiskt lär det dessutom bli ohållbart om alla som sitter på internets flaskhalsar skall börja ta extra betalt för att leverera redan betald trafik.

Dessutom finns en konkurrensaspekt på det hela. Säg att en ny tjänst – till exempel Radio Bubb.la – skulle bli en succé och börja dra mycket stora mängder trafik. Trafik som slutkunden, den uppkopplade redan har betalt för. Är det då rimligt att alla som sitter vid nätets korsvägar, flaskhalsar och nervcenter skall börja begära extra betalt från Bubb.la för denna trafik?

Och säg att det ändå blir så – och att Google, Netflix, Facebook och Bonniers väljer att betala vägtullar på internet. De är kapitalstarka och har råd. Vilket nya företag, uppstickare och små konkurrenter inte kan matcha. Det innebär i så fall att de stora nätjättarna faktiskt får ett skäl för att finna sig i att betala de digitala vägtullarna – nämligen att hindra nya konkurrenter från att ta sig in på marknaden.

(Sedan finns en helt annan diskussion som rör hastighet, men som inte handlar om att strypa trafik utan om att släppa fram viss prioriterad trafik i en egen fil. Här finns naturligtvis en risk för att hastigheten i det "vanliga" nätet blir eftersatt. Men å andra sidan kan jag inte se hur man skulle kunna hindra verksamhetskritiska aktörer som sjukvård, banker och myndigheter från att hyra egna, störningsfria linor med mycket hög hastighet.)


I USA har frågan om nätneutralitet blivit extra skruvad i och med att man har sorterat in internet under den klåfingriga, nymoralistiska och kartellvänliga radio- och tv-myndigheten FCC.

Den amerikanska delen av nätet ställs därmed under politikernas och särintressenas kontroll. Det kommer att innebära att internet i USA riskerar att regleras sönder, både vad gäller innehåll och teknik. På så sätt skapar man helt nya problem, helt i onödan.

Här måste vi vara uppmärksamma – så att något motsvarande inte händer i Europa.


Frågan om nätneutralitet är en soppa, med många kockar. Därför bör man koka ner det hela till en minsta gemensam nämnare – för största möjliga öppenhet och frihet.

Som jag ser det måste vi undvika detaljreglering, politisering och korporativa tendenser. Vi måste vara öppna för utveckling och konkurrens. Så det finns egentligen bara ett enda beslut som behöver fattas av våra lagstiftare: Att den tjänst som heter internet skall vara öppen för alla.
Internet skall vara öppet för alla lagliga tjänster och applikationer som inte medför teknisk skada för nätet – och man skall behandla alla sådana tjänster och applikationer lika.
Skit i detaljstyrning av teknik och innehåll. Slå bara fast denna enkla, minimalistiska princip om öppenhet.

2015-02-27

Nu prövas landets feministiska utrikespolitik

Även om den underliggande frågan är allvarlig – så finner jag ett visst underhållningsvärde i sossarnas paddlande om svenskt vapensamarbete med Saudiarabien.

Vapenexport eller mänskliga rättigheter? Vilket av detta är en socialdemokratisk, feministisk utrikespolitik?

Detta måste socialdemokraterna uppenbarligen ha krismöten för att reda ut. Än så länge är det locket på. Totalt. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är en erfaren politiker som vet att ett lämpligt tillfälle att hålla munnen stängd är när man är ute på djupt vatten.

Ingen tror väl något annat än att sossarna kommer att landa i fortsatt vapenexport. Men det skall bli spännande att se när de vänder ut och in på sig själva – för att få denna fyrkantiga kloss att passa in i den feministiska utrikespolitikens runda hål.

Och när sossarna väl utrett sina inre värderingar och prioriteringar, då kommer nästa rond – när de skall baxa in Miljöpartiet i fållan. Men för MP är det viktigare än något annat att få sitta i regeringen, så det kommer nog att ordna sig...

Mänskliga rättigheter är en relativ fråga för konungarikets rödgröna regering.

Färgglatt


Jag har varit ute och rest ett par dagar och försöker hinna ikapp nyhetsflödet.

Tydligen har Statstelevisionen undersökt näringslivstopparnas hudfärg, blivit söndertwittrad och sedan pudlat. En märklig historia.

Det påminner mig om när jag en gång i hastigheten råkade beskriva Jan Stenbeck som blekfet. Offentligt. Fast på ett fint och kärleksfullt sätt.

Ett par timmar senare kom ett fax från Stenbecks kontor i New York. I detta påpekade han att rödfet vore en bättre beskrivning, eftersom han ständigt måste brusa upp för att hans medarbetare skall få något vettigt gjort. Alternativt brunfet, efter helgens fisketur i trakterna av Bahamas. Rätt skall vara rätt.

Själv känner jag mig en smula grågrön, efter att ha groggat på flyget och sedan åkt i världens varmaste taxi. Doftsatt med Wunderbaumgran.

Eller för att citera en bekant "Nej, jag är inte färgad. Jag har alltid varit svart."

2015-02-25

FRA går över gränsen. Igen. Regeringen hemligstämplar.


Svenska Dagbladet rapporterar...
"Försvarets radioanstalt, FRA, får i en granskning från januari i år kritik för sin uppgiftsinhämtning. Regeringen har hemligstämplat hela rapporten." (...) 
"Enligt mötesprotokollet från Siuns möte i januari handlar granskningen om vissa delar av FRA:s inhämtning som bedrivs med "särskilda metoder". Vilka särskilda metoder som FRA använt sig av döljs från allmänheten. Hela ärendet omges av sträng sekretess och varken Siun eller FRA kan ge några närmare detaljer."
FRA går alltså över gränsen. Igen. För det har skett flera gånger förr, utan att någon ställts till ansvar. [Länk»] Denna gång toppas galenskaperna med att regeringen hemligstämplar ärendet.

Då skall man komma ihåg att FRA redan från början har ett regelverk som ställer myndigheten över stora delar av svensk lagstiftning i övrigt.

"Särskilda metoder" är en oroväckande term.

Vi vet redan att FRA har ett mycket intimt samarbete med amerikanska NSA och brittiska GCHQ.

Vi vet att FRA (tillsammans med NSA och GCHQ) ägnar sig åt "offensiv spaning" – det vill säga att bryta sig in i, spionera i och skada andra IT-system. [Länk»] Detta är inte minst oroväckande med tanke på att GCHQ misstänks för att ha legat bakom intrången mot bland andra Belgacom, EU:s institutioner och bankernas system för att klarera transaktioner, SWIFT.

Vilket lagstöd som finns för denna "offensiva spaning" är högst oklart. Det samma gäller frågan om varifrån det demokratiska mandatet kommer. Det vill säga vem som tillåtit detta. Ingen vet. Eller i vart fall vill ingen berätta. Vilket är fullständigt oacceptabelt.

Däremot vet vi att FRA tidigare ljugit för riksdagen om saken. [Länk»]

Vi vet också att FRA har tillgång till NSA:s spiondatabas XKeyscore – som med till visshet gränsande sannolikhet även innehåller uppgifter om svenskar och svenska förhållanden. Åter är det oklart om detta över huvud taget är lagligt och vem som gett klartecken för verksamheten.

Man kan oroligt fråga sig vad som mer förekommer.

Vad är det regeringen har hemligstämplat? Vad är det som svenska folket inte under några som helst omständigheter skall få veta?

Vanliga medborgare, media och medborgarrättsaktivister hålls i mörkret. Allt politikerna har att säga är att vi skall lita på dem – och rösta på dem. Cirkulera, här finns inget att se...

Detta är totalt ohållbart, på så många sätt. I grunden sätts hela vår demokrati ur spel – för att dölja... vad? Lagöverträdelser? Brott mot medborgerliga fri- och rättigheter? Rättsövergrepp?

Någon skit är det. Mot ryssen och IS får FRA göra i stort sett vad de vill – så det bör rimligen handla om spaning mot svenska mål eller mot någon "vänligt sinnad" nation eller institution.

Notera särskilt att det är en regering där Miljöpartiet ingår som har hemligstämplat FRA:s övertramp. Japp, samma parti som i två val förra året försökte dra röster på att framställa sig själva som integritetsvänner och motståndare mot massövervakningen. Gröningarnas moraliska haveri är totalt.

Yttrandefrihet - en fråga om användaravtal?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Googles Blogger-plattform (där bl.a. denna blogg ligger) har infört ett porr- och sexförbud. Vad kommer härnäst? Kommer det att vara OK att sprida "olaglig" information från whistleblowers? Kommer det att vara OK att argumentera för avkriminalisering av droger?

(Egentligen borde jag lämna Blogger. Det går att migrera bloggen. Men jag har ett problem. Jag har massvis med läsare som följer bloggen via RSS – som jag riskerar att tappa om jag byter plattform. Någon som har någon bra lösning?)

I morgon, torsdag - Frihetsfrontens talarkväll

Nu provar vi en ny lokal, för att få igång Frihetsfrontens talarkvällar igen. Denna gång är vi i nedre rummet på anrika Löwenbräu vid Fridhemsplan i Stockholm.

Talare: Fredrik Segerfeldt

Ämne: Sossesverige

Fredrik är författare till boken Sossesverige som visar på ett Sverige från förr, som avskräcker. Nu är frågan om samma saker håller på att ske igen, under landets nya rödgröna regering.

Tid: Torsdag 26 februari kl 19 (den som vill ta en öl och en bit mat innan kan dyka upp från 18-tiden)

Plats: Löwenbräu, Fridhemsplan 29 (Drottningholmsvägen), Kungsholmen, Stockholm - Karta »

Välkommen!

2015-02-24

Övervakning: Miljöpartiets totala svek


De senaste dagarna har media rapporterat om intern upprördhet i Miljöpartiet, på grund av att partiet i regeringsställning vikt ner sig i sina kärnfrågor. En intressant detalj är att det i detta sammanhang inte har sagts ett ord om övervakningsfrågorna, där MP:s kapitulation är total.

Lagringen av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner fortsätter – trots att EU-domstolen meddelat att den strider mot de mänskliga rättigheterna.

FRA-lagen tycks ligga fast, trots att myndigheten vid ett flertal tillfällen blivit ertappad med att bryta mot lagen.

FRA ägnar sig, tillsammans med utländsk underrättelsetjänst, åt att hacka och infektera datasystem. Det är oklart vilket lagrum som gäller och varifrån FRA fått sitt mandat för detta.

FRA har tillgång till NSA:s spiondatabas XKeyscore, som med säkerhet innehåller uppgifter om svenskar och svenska förhållanden. Det är oklart vilket lagrum som gäller och varifrån FRA fått sitt mandat för detta.

Ändå ligger MP lågt i övervakningsfrågorna. Och det är värre än så. MP är ett regeringsparti. MP har därför ett direkt ansvar för det som sker.

Men dessa frågor är alltså så lågt prioriterade inom MP att dess gräsrötter inte ens kommer sig för att nämna dem, när man drar igång sin interna svekdebatt.

Radio Bubb.la - tisdag 24 februariRadio Bubb.la » | Soundcloud » | Finns även på iTunes

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Frivillighet eller tvång?


Ett fritt samhälle skapas av fria människor i frivillig samverkan. Det finns nästan inga gränser för vad människor kan åstadkomma genom spontant samarbete.

För att en så enkel sak som en brödlimpa skall finnas i din affär krävs att en stor mängd människor frivilligt samarbetar. Det gäller handlare, grossister, bagare, mjölnare, jästfabrikanter, bönder och så vidare ända till de gruvarbetare som bröt den malm som förädlats till skördetröskans skär.

Det fantastiska är att detta fungerar bra och helt spontant, trots att det är en oerhört komplex process. De enskilda aktörerna tjänar på att sälja sina varor och sin kompetens på den fria marknaden. Detta samverkande egenintresse gör att även hela samhället som sådant gör en vinst, genom att det finns bröd i våra affärer.

Politik är tvång.

Politiska beslut går ut på att alla skall göra på samma sätt eller kollektivt konsumera samma saker, på samma sätt. Eftersom alla människor är olika finns det bara ett sätt att lyckas med detta. Nämligen att tvinga folk att lyda.

Om du inte lyder kan du i värsta fall bli fängslad.

Visserligen stiftas våra lagar "i god demokratisk ordning". Men det är alltid en majoritet som bestämmer över en minoritet, som vill något annat.

Politiken bestämmer över allt mer i vårt samhälle. Även sådant som skulle bli bättre om det sköttes genom spontan samverkan och människors egna, fria val.

Dessutom är politikerna och deras funktionärer inte nödvändigtvis tillräckligt kompetenta för att sköta saker och ting. Brödköer uppstår bara när statens makthavare lägger sig i processen.

Därför bör politiken syssla med så lite som möjligt.

Veckans Falkvinge - om hackade SIM-kort och Lenovos big screw upYoutube »

2015-02-23

Morgan Johansson (S) vill behålla den politiska makten över domstolarna


En av socialdemokratins mest obehagliga sidor är dess arroganta förakt för rättsstaten. Lidbomeriet, som det har uppkallats efter före detta statsrådet Carl Lidbom.

Socialdemokraterna är direkt fientligt inställda till en av den demokratiska rättsstatens grundpelare – åtskillnaden mellan den lagstiftande och den dömande makten.

För sossarna är lagstiftningen inte främst ett regelverk för fungerande samlevnad människor emellan i ett samhälle, utan ett politiskt verktyg. Därför vill de också ha kontrollen över domstolarna, så att lagarna tillämpas på ett politiskt korrekt sätt.

Åtskillnaden mellan den lagstiftande och den dömande makten är central. Den är till för att förhindra maktmissbruk, korruption och totalitära tendenser. Den är en del av läran om maktdelning – vars syfte är att ingen enskild institution i samhället skall kunna använda sin makt för egna, lömska syften. Den är en demokratisk säkerhetsventil.

Denna princip ogillas intensivt av socialdemokraterna.

Frågan har åter blivit aktuell i och med att justitieminister Morgan Johansson (S) låtit meddela att den politiska makten över utnämningen av nämndemän (lekmannadomare) i våra domstolar skall vara kvar. [Länk»]

Själva tanken på att politiker skall sitta och döma i våra lägre domstolar är vidrig. I en undersökning (Rundkvist, Stockholms Universitet, 1995) säger sig hälften av alla nämndemän vilja döma utifrån sina politiska sympatier. En tredjedel säger sig faktiskt göra det.

Dessutom är många nämndemän farligt inkompetenta. De är inte utbildade i juridik. I kunskapstest svarar drygt 60 procent av dem fel på viktiga juridiska frågor av samma typ som de möter i sina uppdrag i tingsrätten. (Diesen: Lekmän som domare) Ibland blir det rent hårresande. En av fyra nämndemän anser att om bevisningen är för svag – då kan man ändå fälla, men ge ett mildare straff. (Diesen: Lekmän som domare) Först och främst måste man ju avgöra om en person är skyldig eller oskyldig – och den som anses vara oskyldig skall naturligtvis inte straffas över huvud taget.

Se mer i senare delen av dokumentärreportaget nedan, som jag gjorde för TV8 år 2006.


Rätten och rättvisan from Henrik Alexandersson on Vimeo.

Vimeo »

Nu tas flygets säkerhetsteater till en ny, högre nivå


SR Ekot rapporterar...
Resenärer till EU kommer inom kort att avkrävas ansiktsbilder, fingeravtryck och iris-skanning på Arlanda. Det är inom ett pilotförsök för så kallade smarta gränser och kommer att löpa fram till september.
Flygets säkerhetsteater skall alltså tas till en ny och högre nivå – med mer krångel, längre köer och mer registrering som följd.

Vilken händelse att projektet med "smarta gränser" prövas lagom till att EU:s ministerråd hoppas kunna få igenom en registrering av alla våra flygresor (och känslig persondata kopplad till våra resor).

Man vill ha total koll på var alla människor befinner sig, hela tiden.

Ett argument för frihet


Låt mig göra en enkel observation: Människor är olika.

Vi har alla olika önskemål, behov, förutsättningar, smak, planer, erfarenheter, förhoppningar och syn på världen.

Alla vill vi leva ett så bra liv som möjligt. Därför måste vi få göra våra egna val – som passar just oss. Och för att vi skall kunna göra fria val krävs det att det finns många alternativ att välja mellan.

Det är som glass. Det skulle vara tråkigt om det bara fanns en smak.

Frihetens värsta fiende är politiken. Den går ut på att bestämma över dig, vilket tar ifrån dig din möjlighet att välja själv. Den tvingar på alla en och samma lösning eller modell. One size fits all, typ.

2015-02-22

Censur och massövervakning är en ovanligt giftig blandning


Nybloggat på HAX.5July.org:


Visst har vi censur i västvärlden också. Och med internet är det många principer och gränser som blir suddiga. Kombinera sedan det hela med massövervakning – och du får något riktigt, riktigt dåligt.

Vi måste röja upp i Sverige!


Om man lägger ihop den preliminärskatt som dras från anställdas lön med de sociala avgifter som arbetsgivaren betalar in ovanpå lönen (som den anställde aldrig ser) – då betalar redan den som har en extremt låg lön minst hälften av de ihoparbetade pengarna i skatt.

Sedan skall man inte glömma momsen. Av den lön människor har kvar går en femtedel bort så fort man köper något. Då är vi nere på att folk får behålla maximalt 40% av de pengar de arbetat ihop. Detta skall sedan toppas med punktskatter på till exempel bensin, alkohol och tobak.

Det stämmer visserligen att vi får tillbaka en del i form av offentlig service och infrastruktur.

Men i Sverige är sådant mer kostsamt än i andra länder (som har minst lika bra, eller bättre offentlig service).

Ett problem med svensk sjukvård är den dåliga tillgången på primärvård. Vilket är ett problem som över huvud taget inte existerar i länder som Tyskland och Belgien – där de flesta läkare normalt sett har öppen mottagning de flesta av veckans dagar. Det ordnar sig utan en massa landstingsbyråkrati och detaljstyrning.

Sverige har ett problem med topptung byråkrati och administration i offentlig verksamhet. Detta är en gökunge som är på väg att knuffa verksamheten ur boet. Se till exempel hur pengarna till vården ökar, medan antalet vårdplatser minskar och operationer får ställas in. Eller ta Aftonbladets exempel tidigare i veckan som beskrev den vansinniga byråkratin för att en anställd i hemtjänsten skall få lov att köpa en blyertspenna till en åldrig vårdtagare.

Inte ens sådant som skulle skötas i en nattväktarstat kan man räkna med fungerar i dagens Sverige. Polisen är sysselsatt med ständiga omorganisationer och militarisering istället för att lösa vardagens alla brott och istället för att vara synlig på gator och torg. Landets försvar är ett tragiskt skämt och vi saknar all trovärdig förmåga att skydda oss mot yttre fiender.

Centralstyrning, micro management, ansvarslöshet, mötesraseri och fokus på metafrågor (samtidigt som kärnverksamheten eftersätts) ger dåliga resultat och höga kostnader.

I politiken finns frågor som är för känsliga eller heliga för att någon skall våga ta tag i dem. Vilket leder till att ungdomar, invandrare och lågkvalificerad arbetskraft aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Samma sak vad gäller bostäder. Hyresreglering och överdriven detaljplanering leder till att den som inte har möjlighet att köpa sig en bostadsrätt mer eller mindre fördrivs från våra storstäder.

Allt detta är saker våra politiker borde ta tag i. Men det gör de inte. De saknar så väl den vilja som den kompetens och det mod som krävs. Det gäller både regeringen och oppositionen.

Ändå, samtidigt vägrar de att minska sin makt för att istället låta marknaden och den spontana ordningen lösa problemen. Allt de gör är att försöka hålla kvar korken i en flaska vars inre tryck ständigt ökar. De envisas med att hålla fast vid en välfärdsstat som de inte förmår kontrollera och sköta. Det håller inte i längden.

2015-02-21

Wallströms värld

Det går väl sådär för Margot Wallström och hennes feministiska utrikespolitik. Ena sekunden meddelar hon offentligt att vi svenskar är rädda för Ryssland. Nästa ögonblick ägnar hon sig (tillsammans med ryske ambassadören) åt att detaljstyra militärövningar som Sverige deltar i.

Just nu paddlar hon intensivt för att rädda det militära avtalet med Saudiarabien. Det går inte speciellt bra – och har goda förutsättningar att bli pinsamt. »

Margot Wallström är en inte speciellt kompetent politiker – som gärna vill vara en av maktmänniskorna. Men det ekar ihåligt. Vilket knappast kan komma som en nyhet för någon. Så här var det redan när hon var EU-kommissionär...Youtube »

2015-02-20

Rätten att bli lämnad i fred


Politiker rycker i oss och vill bestämma hur vi skall leva våra liv. Ilskna terrorister gör sitt bästa för att skrämma upp oss. NSA och FRA snokar i våra kommunikationer. Kultur- och medieeliten på Södermalm försöker tala om för oss vad vi skall tycka. Och i öster hörs ryskt stridsvagnsmuller.

Skulle man kunna få bli lämnad i fred, tack? Sluta muppa. Sluta hota. Sluta lägga er i. Sluta snoka. Sluta moralisera. Sluta störa. Låt människor få finna sin egen lycka, på sitt eget sätt och på sina egna villkor.

Kampen för frihet, för rätten att bli lämnad i fred är ett sisyfosarbete. Alltid är det någon jävel som skall lägga sig i. Alltid är det något hotfullt vid horisonten som man måste hålla ögonen på.

Jag kräver inte att andra skall vara som jag är eller göra som jag gör. Jag kräver inte att andra skall tycka som jag tycker. Jag kräver inte att folk skall bete sig på det ena eller andra sättet. Allt jag vill är att människor skall respektera varandra och andras val. Leva och låta leva, typ.

Skall det verkligen vara så förbannat omöjligt?

Ifall du oväntat skulle behöva hålla ett anförande på TEDx...Youtube »