2016-12-03

Sanningsministeriet

"Förslag om att staten ska tvinga sociala medier att avgöra vad som är sant och falskt ger kalla kårar. Kulturminister Alice Bah Kuhnke måste besinna sig."

Expressen: Låt inte Facebook bli Sanningsministeriet »

2016-12-02

Tryckfriheten 250 år


De som uttrycker förhärskande värderingar eller kunskaper får alltid komma till tals. Yttrandefriheten kommer alltid att handla om rättigheterna för de som ifrågasätter. Rätten att simma mot strömmen har av Europadomstolen formulerats som en rätt att inte bara att sprida ”oförargliga eller likgiltiga” idéer utan också yttranden som ”kränker, chockerar eller stör staten eller någon del av befolkningen”.
Nils Funcke i Expressen: Tryckfriheten hotas av politiker och tyckare »

– Nästa steg skulle vara att ta fram tvingande åtgärder. Men då gör vi också ingrepp i friheter och möjligheter som vi har vant oss vid. Det är ingen väg vi vill gå, det vill jag verkligen understryka. Men vi kan inte heller stå handfallna inför hatet.
Kulturminister Alice Bahn Kuhnke intervjuad i Expressen. »

Borgerlighetens svek mot individen


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Är det så här det kommer att sluta, med att borgerligheten lämnar walk-over till socialister och auktoritära populister? Eller ännu värre – att de borgerliga partierna bli idé- och principlösa maktpartier som själva driver en agenda som de facto är socialistisk?"

Liberala Partiet bjuder in...


För dig som är nyfiken på ett litet, men väldigt frihetligt politiskt parti:

Göteborg, adventsfika 1:
Söndag 4 december kl. 14-17
Evas Paley, Kungsportsavenyn 39

Göteborg, adventsfika 2:
Söndag 18 december kl. 14-17
Evas Paley, Kungsportsavenyn 39

Stockholm, adventsfika:
Söndag 11 december kl. 14-17
Baresso, Swedenborgsgatan 25

Välkommen!

2016-12-01

Radio Bubb.la - 1 decemberSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat vapenbrottsutredning som berövade oskyldig på anställning och utbildningsplats, inflation i Venezuela nu så hög att handlare väger pengar istället för räknar, andelen afrikanska elefanthonor som föds utan betar ökat från 6 % till 98 % i vissa områden samt första milstolpen i bubb.las julkampanj nått efter 23 timmar."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Radio Bubb.la - politik-specialSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens politikspecial avhandlas bland annat funktionshindrade Piteåbor som vräks från lokaler för att ge plats för nyanlända, Lennart Bengtsson om att generaldirektörer och höga tjänstemän i regel inte tillsätts med hänsyn till kompetens eller relevant erfarenhet, skattehöjningar i Arvika för att ge kommunala verksamheter arbetsro samt Nima Sanandaji om robotisering och arbetsmarknadens framtid i ny bok."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Ett post-demokratiskt samhälle?

(Klicka på bilden för en större variant)

Nybloggat på HAX.5July.org:


Inte nog med att demokratin tycks vara på tillbakagång – nu sjunker dessutom det folkliga stödet för den. Så... vad händer nu?


2016-11-30

Bered er på socialismens återkomst


Man behöver inte vara raketforskare för att notera att västerlandets politiska elit är helt ur takt med en stor, växande folkopinion.

I USA har vi Trumps populism galore, i Storbritannien Brexit, i Frankrike neofascism på frammarsch, i Nederländerna en osedvanligt tydlig främlingsfientlighet, i Polen och Ungern ett slags konservativ backlash – och i Sverige har vi SD som odlar något slags nostalgisk dröm om ett socialdemokratiskt folkhem som aldrig existerat. Det är en spretig bild. Men här finns gemensamma nämnare.

Människor söker något bättre, i brist därpå annorlunda, i brist därpå något sätt att sparka politikerna i skrevet. Mot detta står en inkompetent, visionslös, idélös, kraftlös, svarslös och inte sällan arrogant maktelit.

Den oregerliga opinionen kommer inte att låta sig lugnas. Den kommer att pröva sig fram. Med största säkerhet vet den inte riktigt vad den själv vill.

Se på Occupy-rörelsen. Den identifierade ett antal högst påtagliga problem med svågerkapitalismen. Men den hade inga svar. Eller Tea Party-rörelsen. Den sköt in sig på problemen med stor stat, höga skatter och politisk klåfingrighet. Men inte heller den visste hur man skulle bete sig för att uppnå förändring.

Som den marxistiske filosofen Slavoj Žižek påpekar: Att göra revolution är en sak. Vad man skall göra sedan är högst oklart.

Och opinionen fortsätter söka efter trygghet, ledarskap, något att tro på, något att enas kring och en framtidsvision. Det är som sagt ointressant vad. Det viktiga tycks vara att.

Här tror jag att det är ett misstag att underskatta socialismen. Folk har glömt dess misstag, ineffektivitet, centralism, övergrepp, grymhet och förtryck. Och i den mån man kommer ihåg tycks inställningen vara att det där var misslyckanden, fast med goda ambitioner. (Vilket för övrigt är fel. Socialismen är, liksom kommunismen till sin natur människofientlig.)

Radikala grepp är en socialistisk paradgren. Liksom drömmar och visioner. Liturgin finns redan på plats. Och på något sätt tycks det ligga i den mänskliga naturen att hellre acceptera att alla har det djävligt än att vissa har det bättre än andra (även om alla i det senare fallet egentligen har det rätt bra).

De medborgerliga fri- och rättigheterna har redan urholkats till den punkt där de kan kringgås och missbrukas hur som helst. Övervakningsstaten finns redan på plats. Det kontantlösa samhället kommer att göra alla livegna och utelämnade till myndigheternas goda vilja. En socialiseringsvåg skulle erbjuda ett (förvisso på sikt ohållbart) sätt att hantera de strukturproblem som tycks oroa många. Det fria ordet håller på att inskränkas och censur av internet är redan ett faktum. Den politiska makten ligger i ett litet fåtals händer, vårt land saknar i princip maktdelning och maktens förhållande till grundlagen tycks vara flexibelt.

Den socialistiska staten levereras med andra ord nyckelfärdig.

Det kan mycket väl börja i Storbritannien, där förståsigpåarna har räknat ut den intensivt röde Labourledaren Jeremy Corbyn som en tokstolle. Vad alla tycks ha missat är att han representerar ett slags naturlig motkraft till årtionden av Thatcherism, New Labour och småborgerligt Tory-styre. Corbyn kan mycket väl vara det nya, spännande och annorlunda som den vilsna opinionen söker. Det kan rent av vara så att ju tokigare han blir, ju mer framgångsrik kommer han att bli.

Sätts krafterna i rörelse, då är de svåra att stoppa eller styra. Det handlar bara om vem som förstår att rida på vågen. Och vänstern är inte nödbedd.

Här talar vi inte om vanlig socialdemokrati, inte om finvänster, inte om feminism, inte ens om identitetspolitik eller postmodernism – utan om en vänster som skjuter hårda puckar. Den kommer dessutom att ha helt nya verktyg, som dess historiska föregångare saknat och inte ens kunnat drömma om.

Och varför skulle socialismen inte segra? Dagens europeiska borgerlighet utgör ju knappast någon motkraft. Snarare tvärt om, dess företrädare agerar ständigt som de nyttiga idioter de är.

Sedan kommer det att gå som det brukar. Socialismen är ödesbestämd att orsaka förtryck, lidande och misslyckanden. Igen. Förr eller senare kommer den att falla. Igen. Men inte innan den lyckats orsaka mycket skada. Igen.

2016-11-29

Radio Bubb.la - tisdag 29 novemberSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat socialförvaltningens upphandling av hotell och vandrarhem för inhysning av flyktingar i Stockholm, Joe Corré bränner punksaker värda fem miljoner GBP, Washington Posts svartlista över medier som påstås sprida rysk propaganda samt Joakim Andersen om rasism som språkpolitiskt vapen. Missa inte starten på årets julkampanj – hjälp Martin och Sofia att jobba heltid med bubb.la-projektet!"

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Religion måste få – och bör – kritiseras


SR P4 Skaraborg rapporterar:
Var tredje politiker i Skaraborg tycker att det ska vara förbjudet att publicera bilder som kan vara kränkande för religionsutövare. 
Det är den stora undersökning som P4 Skaraborg gjort tillsammans med Mariestadstidningen, Nya Lidköpingstidningen och Skaraborgs Allehanda som visar politikernas ståndpunkt. 
Centerpartistiska kommunalrådet Leif Walterum i Skövde är en av de som tycker att ett sådant förbud vore mycket bra. 
– Det är egentligen onödigt med den typen av provokationer, för det leder ju egentligen inte till något positivt, säger han.
Länk »

Det är skrämmande att denna uppfattning tycks omfattas av en tredjedel av lokalpolitikerna.

Religionen gör anspråk på att vilja styra och ställa över människor, reglera hur de skall leva sina liv och i många fall även föreskriva hur samhället skall vara organiserat.

Religionen har påbud om vad man får äta, hur man skall klä sig, vem man får ha sex med, hur man får ha sex, vilka ritualer man skall iakta vid olika tidpunkter, hur man skall behandla kvinnor, om reproduktiva rättigheter, om brott och straff och om liv och död.

I många samhällen är religionen den statsbärande läran – vilket leder till förtryck, omänskliga straff för sådant som borde vara privatsaker, censur, förföljelse av fritänkare och oliktänkande, klanvälde och teokrati.

Att hävda att man inte skall få kritisera religion är absurt. Det är som att säga att man inte skall få kritisera vissa politiska åsikter.

Religion måste få – och bör – kritiseras på samma sätt som alla andra idéer som gör anspråk på att vilja styra hur människor skall leva sina liv.

Det rimliga förhållningssättet är att alla människor istälet skall ha så stor frihet som möjligt att leva sina liv och göra fria val efter eget huvud. Gränsen för denna frihet går där man kränker någon annans frihet. Till detta kan läggas att alla skall ha lika rättigheter inför staten / den offentliga makten.

Notera att detta ger religiösa människor frihet att ägna sig åt sitt kufande (så länge de inte stör eller tvingar någon annan) – vilket är en frihet som de inte är beredda att tillerkänna alla oss andra.

Frihet är den idé som jag anser vara överlägsen. Men jag kommer inte att flippa ur eller bli våldsam om någon annan kritiserar eller hånar min uppfattning. Det hör till spelets regler.

5 juli-podden 28: Brittisk porrpanik

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.  • Blockering av okonventionell porr är det senaste tillägget till Digital Economy Bill i Storbritannien. I samma lands Investigatory Powers Bill får nu en mängd myndigheter tillgång till medborgarnas hela surfhistorik.
  • Handelsavtalet CETA snabbehandlas, och en ny TiSA-läcka avslöjar klausuler som hotar mänskliga rättigheter.
  • Facebook vill lansera en censurerad version i Kina.
  • FBI spionerade på 8000 datoranvändare genom en enda uppgiftsbegäran.
  • Och så konstaterar vi att youtubarna Casey Neistat och Kaiman Wong går nya vägar.

Med Karl Andersson och Henrik HAX Alexandersson.

Soundcloud » | Youtube » | iTunes »RSS-feed (via Soundcloud) » | Ladda hem filen (MP3) »

Feedback, läsarbrev och insändar-inslag (MP3) kan sändas till: karl[at]5july.org

Publicerad under Creative Commons (Soundclouds CC-licens: CC=BY&NC)

HAX 5 Juli-blogg (på engelska) »

Allt fler hot mot vårt öppna, demokratiska samhälle


Läs min senaste text hos Mårtensson:


Vad var det jag sa?